Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
II
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Logiscape

2022 Лауреат_конкурс
9.4
Лауреати
Лауреати